perjantai 29. huhtikuuta 2022

Kadonneen motivaation metsästys

 Kadonneen motivaation metsästysMikä motivaatio?

Meillä on jokaisella välillä motivaatio hukassa milloin missäkin asiassa. Mutta mitä se motivaatio oikein on? Käyttäytymisellemme erilaisissa tilanteissa löytyy monenlaisia syitä eli motiiveja. Ne ovat tarpeita, haluja, viettejä tai erilaisia palkkioita tai rangaistuksia, joiden juurisyyt voivat olla hyvinkin syvällä alitajunnassamme. Motivaatio on motiivien aikaansaama tila tai prosessi, joka ohjaa sitä, mihin mielenkiintomme suuntautuu. Motivaatio vaikuttaa siihen, miten innolla ja vireästi toimimme jonkin tavoitteen saavuttamiseksi.  Osa motiiveista on niin sanotusti ensisijaisia eli välttämättömiä olemassaolollemme, kuten vaikka syömiseen johtava nälkä. Toissijaisia motiiveja päästään yleensä tyydyttämään vasta, kun ensisijaiset on täytetty. Esimerkiksi kunnon kohottaminen lenkkeilemällä tuskin on oleellista, jos ihminen kärsii nälkää tai ei saa nukuttua. 

Motivaatio on varsin tilannesidonnaista. Mutta jos ihmisellä on hyvä yleismotivaation taso, pienet vastoinkäymiset ja vaihtelevat tilanteet eivät kuitenkaan haittaa. Puhutaan myös sisäisestä ja ulkoisesta motivaatiosta. Ulkoinen motivaatio on riippuvainen ympäristöstä ja ulkoisista tekijöistä. Ulkoisesti motivoitunut tekee asioita usein joko palkkion toivossa tai rangasituksen pelossa. Sisäinen motivaatio sen sijaan lähtee omasta tahdosta käsin. Sisäisesti motivoitunut kokee iloa ja tyydytystä toiminnasta itsessään, ja motivaatio on yleensä pitkäkestoista ja pysyvää. Uuden tavan aloittaminen saattaa vaatia hieman enemmän motivaatiota kuin vakiintuneen tavan ylläpitäminen. Elämäntilanteen muuttuessa tekojamme ohjaavat motiivitkin muuttuvat, joten toisinaan joutuu etsimään uutta motivaation lähdettä tai kaivamaan esiin syvälle painuneen motivaation siemenen. Motivaation syttyminen on kuitenkin mahdollista, mutta se vaatii hieman paneutumista oman mielen syövereihin.

Liikuntakäyttäytyminen ja motivaatio

Liikuntaan ja yleensäkin elämäntapoihin liittyvissä asioissa motivaatiolla on suuri merkitys. Jos liikunnasta on oppinut saamaan mieilihyvää ja siitä on tullut elmäntapa, motivaatio pysyy hyvänä eikä huono sää tai ajoittainen väsymyskään estä liikkumasta. Mutta jos motivaatio on syystä tai toisesta heikko, sitä voi olla vaikeampi kaivaa esiin, vaikka ajatus tapojen muuttamisesta olisikin mielessä. Silloin on viisainta pysähtyä pohtimaan omia arvojaan ja tavoitteitaan, sitä, mikä oikeasti on minulle tärkeää. Olisi myös hyvä oppia tunnistamaan omia automaattisia tapojaan ja ymmärtää ajatusten ja tunteiden vaikutusta käyttäytymiseen. Mielen pohjalla saattaa piillä mitä kummallisimpia lukkoja ja solmuja, jotka tahtovat ohjata käyttäytymistämme. Etkö pysty esimerkiksi laittamaanuidessa kasvoja veteen uidessasi? Taustalla saattaa olla jokin yksittäinen lapsuuden tapahtuma, jossa olet säikähtänyt vettä ja tuo primitiivinen reaktio nousee pintaan aina, kun vettä roiskuu kasvoille. Suosittelen lämpimästi tutustumaan tunnelukkoihin ja niitten merkitykseen käyttäytymisellemme. Voit käydä täyttämässä tunnelukkotestin täällä. 

Liikuntaan liittyy perinteisesti paljon vertailua ja kilpailua sekä vahvoja mielikuvia siitä, mikä on oikea tapa liikkua ja miltä liikkujan tulee näyttää. Monella tuntuu olevan traumoja esimerkiksi koululiikunnasta, siellä kun kaikki erilaiset liikkujat toimivat yhtenä ryhmänä eikä vertailua oikein voi välttää. Opettajan taidoista toki on paljon kiinni, miten hyvin kaikki erilaiset liikkujat huomioidaan. Joskus yksikin väärä sana huonolla hetkellä voi aiheuttaa lukon, joka estää liikkumasta vielä vuosikymmentenkin päästä. Näistä negatiivisista kokemuksista ja tunteista on kuitenkin mahdollista päästää irti hyväksymällä ne osaksi menneisyyttä ja hakemalla niiden tilalle positiivisia kokemuksia liikunnasta.

Liikunnallisen elämäntavan omaksuminen on harvoin kiinni tiedon puutteesta. Mietin kuitenkin, olisiko joskus yhtenä estävänä tekijänä liikuntataitojen puute? Aikuisen on monesti vaikea lähteä kurssille, jolla opetetaan liikuntataitoja, eikä niitä kovin paljoa ole tarjollakaan. Olisikohan tässä oiva verkkokurssien aihe? Liikunnalla (tai paremmin sanottuna fyysisellä aktiivisuudella) on niin suuri merkitys kansanterveydelle, että kaikki keinot motivaation lisäämiseksi ja liikkumisen esteiden poistamiseksi kannattaa otaa käyttöön.

Vinkkejä kadonneen motivaation etsintään

 • Pohdi ensinnäkin, mikä sinulle on tärkää? Mistä pidät, mitä haluat tehdä?
 • Aseta riittävän pienet, realistiset ja päivittäiset tavoitteet, jotka on mahdollista myös mitata.
 • Aseta tavoitteet mieluummin tekoina, ei kiloina tai kilometreinä. Tehty, check!
 • Tee pieniä terveyttä edistäviä valintoja päivittäin ja sitoudu niihin.
 • Hyväksy kaikki tunteet, mutta älä jää vellomaan niihin.
 • Vahvista hyvää, tee asioita, joista pidät.
 • Pidä kirjaa liikkumisestasi (tai ruokapäiväkirjaa, jos ravitsemuksen muutos on tavoitteena).
 • Epäonnistuminen on hyvä kokemus, sillä siitä voi oppia.
 • Kerro tavoitteistasi, sillä ääneen lausutut tai kirjoitetut tavoitteet ovat ikään kuin "pätevämpiä".
 • Kiitä itseäsi pienistä askelista kohti tavoitetta. 
 • Jos pidät seurasta, hanki kaveri liikkumiseen. Koira on liikkujan paras ystävä!
 • Hanki apua ammattilaiselta -etsi personal trainer tai valmentaja, johon voit luottaa.
 • Harkitse, suunnittele, kokeile, ennen kaikkea toimi. Pelkkä liikkumisen ajattelu ei saa mitään aikaan.
Kirjoittaja onkoulutettu liikunnan ammattilainen ja hyvinvointivalmentaja, jonka missiona on tuoda lisää elämää päiviisi. Yhteystiedot ja tietoa valmennuksista löydät sivulta https://www.taivutus.com.'

Seuraa @taivuttelija myös instagramissa ja facebookissa https://ww.facebook.com/tarjantaivutus.


Ajatuksia hyvinvoinnista

Kadonneen motivaation metsästys

 Kadonneen motivaation metsästys Mikä motivaatio? Meillä on jokaisella välillä motivaatio hukassa milloin missäkin asiassa. Mutta mitä se mo...